Toppbilde
venstre1b
Fjellprodukter

CE-merking av fjell fra Ospli ( Koltjønna) er i orden.

Fra vårt steinbrudd på koltjønna, som ligger mellom Meldal og Løkken leveres følgende produkter:

 

Knusing_v__ren_2007_koltj__nna_4.4.07._031.jpg

4-8 mm tilslag
0-8 mm strøsand

0-6 mm strøsand
8-11 mm fin singel
11-16 mm singel
0-16 mm veigrus
0-20 mm bruddsubus
0-30 mm veigrus
0-120 mm pokk
Bruddstein
(røys)                                                                                                           

 

 

 

   

Knusing på Koltjønna april 2007.

              Forskjelige produker av fjell som leveres fra koltjønna.

Merking_av_tilslag_p___Ospli._15.03.07_002_1.jpg                               Merking_av_tilslag_p___Ospli._15.03.07_003_1.jpg

 

 

Merking_av_tilslag_p___Ospli._15.03.07_004_1.jpg

Merking_av_tilslag_p___Ospli._15.03.07_005_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Merking_av_tilslag_p___Ospli._15.03.07_006_1.jpg

Knusing_v__ren_2007_koltj__nna_4.4.07._027.jpg Leveres tilkjørt med lastebil eller traktor,
ved egen transport, ring for avtale om lasting.

Kvaliteten på steinen på koltjønna er av spesielt høy standar, med henblikk på tilslag til toppslitasjelag på asfaltdekker.

Vi er iferd med å CE-merke all masse på Koltjønna, er nesten i mål med  det.  Den 29.03.07 er CE-merkingen i orden
                  

Forskjellige_bilder_005_1.jpg

 

                             Finknusing på koltjønna. Firma Ola Raaen                           

                   Forskjellige_bilder_009_1.jpg

                            Grovknusing ved Jonny Buhagen AS

                                                                                                                       

                  Steinbrudd_Koltj__nna_oktober__2006_014_1.jpg

                          Sprening høsten 2006 Koltjønna.

Steibrudd_koltj__nna_sprenging_oktober_2006._006_1.jpg

Grovknusing i 2005 og høsten 2006 og vår 2007

Gunnar Oddan 

 


Tilbake
hoyre1