Toppbilde
venstre1b
Grusprodukter

Fra vårt grustak i Granmo leveres følgende, som nå er CE-merket . 

0-8 mm Strøsand (Støpsand)
8-16 mm Singel
0-16 mm Veigrus
Samfengtgrus

Veibygging_Dragset___Sugustad_2005._053_1.jpgLeveres tilkjørt med lastebil eller traktor,
ved egen transport, ring for avtale om lasting.

 


Tilbake
hoyre1