Toppbilde
venstre1b
Plannering og avretting av fjøs på 800m2.

Fj__stomt_hos_Skagemo_v__r_2007_008_1.jpg

Avretting fjøstomt på Muan i Meldal. 

Vi tar all slags tomtegraving, graving for vann og avløp,
bygging av nye veier.
Vedlikehold av veier, skifte av stikkrener,grøftrensk og oppgrusing av veier.
Elveforbygging inkl,levering av stein.
Levering og oppsetting av natursteinmurer.

Arbeid_med_fj__stomt_hos_Jo_Stemshaug_21.11.07_013_1.jpg

Arbeid med fjøstomt ca 900m2 hos Jo Stemshaug Svorkmo.

 

 

H__nhustomt_13.07.07_008_1.jpg

Graving og transport av masser for tomt til hønhus på Storås

Graving for hyttetomt Resdalen

 

 Hyttetomt_Resbogen__Juni_2007_001_1_1_1.jpg

 

Ny_kloakk_til_St__rset_Orkdal_Kommune_Gate_R__mmesdiket_048_1.jpg

Kloakk arbeider på Orkanger nov 2007 Av større oppdrag vi har hatt de siste 2-3 åra, kan nevnes:

Vår hjulgravemaskin har de sist årene , vert hos Orkdal Kommune på heltid.

Bygging av helt ny jordbruksvei kl 2 og skogsbilvei kl 3 på 2,1 km. Referanse ved henvendelse til Otto Dragseth Drogsetmoen.

Bygging av nye tilførselsvei til E6 på Berkåk, oppdrag for Mesta AS referanse Einar Almli

Utbedring av eksiterende vei på Sølbergsbakkene til skogsbilvei kl 3. referanse Atle Sølberg.

Rensk av grøfter og kanter på FV inn til Storlidalen på Oppdal 17,5 km tur retur. Referanse Knut Nesheim Mesta AS. 
 

Fj__stomt_hos_Skagemo_v__r_2007_005_1.jpg

Avretting av 700 kvadrat med fjøstomt i Meldal 2 

Fj__stomt_hos_Skagemo_v__r_2007_009_1.jpg

Bygging av hyttevei Resdalen 2007.

Hyttevei_i_krokbekken_v__r_2007._004_1.jpg

Hyttevei_i_krokbekken_v__r_2007._003_1.jpg

Bilder fra veibygging Dragset - Sugustad 2005.

Veibygging_Dragset___Sugustad_2005._012_1.jpg

Veibygging_Dragset___Sugustad_2005._013_1.jpg

Veibygging_Dragset___Sugustad_2005._003_1.jpg

Veibygging_Dragset___Sugustad_2005._007_1_1.jpg

Veibygging_Dragset___Sugustad_2005._046_1.jpg

Veibygging_Dragset___Sugustad_2005._031_1.jpg

Veibygging_Dragset___Sugustad_2005._032_1.jpg

Veibygging_Dragset___Sugustad_2005._036_2.jpg

Veibygging_Dragset___Sugustad_2005._041_1.jpg

 


Tilbake
hoyre1