Toppbilde
venstre1b
CE - Merking og Ytelseserklæring

CE - merking av pukk og grusprodukter hos Jordet Grustak AS Koltjønna Steinbrudd.

 

 
Produksjon av fjellgrus koltjønna 2008

Knusing av grovpokk April 2008

Koltj__nna_23.04.08_004_1.jpg

Finknusing til 0 - 16mm.

Koltj__nna_23.04.08_003_1.jpg

Sortering til 0-8mm 8-11mm 11-16mm 2008

Koltj__nna_23.04.08_005_1.jpg

 
Grusprodukter

Følgende grusprodukter levers fra mobakken i Meldal. som nå er CE - merket. 

 

Veigrus 0-16 mm
Veigrus 0-8 mm
Samfengtgrus. Singel 8-16mm

       

 Knusing_p___mobakken_20.03.07_004_1_1.jpg

Knusing på mobakken fra 20.03.07

 

Les mer
 
Grusprodukter

Fra vårt grustak i Granmo leveres følgende, som nå er CE-merket . 

0-8 mm Strøsand (Støpsand)
8-16 mm Singel
0-16 mm Veigrus
Samfengtgrus

Veibygging_Dragset___Sugustad_2005._053_1.jpg

Les mer
 
Fjellprodukter

CE-merking av fjell fra Ospli ( Koltjønna) er i orden.

Fra vårt steinbrudd på koltjønna, som ligger mellom Meldal og Løkken leveres følgende produkter:

 

Knusing_v__ren_2007_koltj__nna_4.4.07._031.jpg

4-8 mm tilslag
0-8 mm strøsand

0-6 mm strøsand
8-11 mm fin singel
11-16 mm singel
0-16 mm veigrus
0-20 mm bruddsubus
0-30 mm veigrus
0-120 mm pokk
Bruddstein
(røys)                                                                                                           

 

 

 

   

Knusing på Koltjønna april 2007.

              Forskjelige produker av fjell som leveres fra koltjønna.

Merking_av_tilslag_p___Ospli._15.03.07_002_1.jpg                               Merking_av_tilslag_p___Ospli._15.03.07_003_1.jpg

 

 

Merking_av_tilslag_p___Ospli._15.03.07_004_1.jpg

Merking_av_tilslag_p___Ospli._15.03.07_005_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Merking_av_tilslag_p___Ospli._15.03.07_006_1.jpg

Knusing_v__ren_2007_koltj__nna_4.4.07._027.jpg 

Les mer
 
hoyre1